1

W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

Na stronie Moje nagrane spotkania widać nagrania wszystkich spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych w programie Webex, które były przez Ciebie prowadzone i zostały nagrane. Możesz zachować do 900 GB nagrań.

Moje nagrane spotkania
2

Zaznacz Więcej obok nazwy nagrania, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń . Aby usunąć wiele nagrań, zaznacz pole wyboru obok pozycji Wiele nagrań, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń .

Nagrania zostaną usunięte do kosza i pozostaną na karcie Usunięte przez 30 dni, chyba że zostaną trwale usunięte.

3

Aby trwale usunąć nagranie, które jest w koszu, wybierz Usunięte > Koszobok nazwy nagrania. Aby trwale usunąć wiele nagrań, zaznacz pole wyboru obok pozycji Wiele nagrań, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń . Aby trwale usunąć wszystkie nagrania, wybierz Usuń wszystko > Usuń wszystko .

4

Aby dodać nagranie, które znajduje się w koszu, z powrotem do listy nagrań, wybierz Przywróć obok nazwy nagrania.

Karta Moje nagrane spotkania usunięte