1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite snimke sa panela za navigaciju.

Na kartici "Snimci " možete videti snimke za sledeće:

  • Webex Meetings- Ovi snimci uključuju sastanke, događaje i sesije obuke koje ste organizovali i snimili. Možete da zadržite do 900 GB snimaka.

  • Pozivanje – ovi snimci uključuju sve pozive koje ste upućeni.

3

Izaberi "Izbriši "Trash,pored imena snimka, a zatim izaberite "Izbriši ".

Da biste izbrisali više snimaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored više snimaka, a zatim izaberite izbriši > izbriši.


 
Za Webex Calling, ako vam administrator obezbeđuje pristup za brisanje, videćete dugme "Izbriši ".

Snimci se premeštaju u otpad i pojavljuju se na kartici Izbrisano 30 dana, osim ako ih trajno ne izbrišete.

4

Da biste trajno izbrisali snimak iz otpada, izaberite "Izbrisano " iz snimaka padajući meni, a zatim kliknite na "Izbriši "Trash,pored imena snimka.

Da biste trajno izbrisali više snimaka, označite polja pored više snimaka, a zatim izaberite Izbriši > izbriši.

Da biste trajno izbrisali sve snimke, izaberite " Svi > izbriši ".

5

Da biste premestili snimak iz otpada nazad na listu snimaka, izaberite "Vrati"Restore,pored imena snimka.