Jeśli nie podasz linku publicznego, widzowie muszą zalogować się do witryny Webex, aby wyświetlić nagranie.

1

W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

Na stronie Moje nagrane spotkania możesz zobaczyć nagrania wszystkich spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych Webex, które hostowałeś i nagrałeś.

Moje nagrane spotkania.
2

Wybierz UdostępnijUdostępnij obok nazwy nagrania.

3

W oknie dialogowym Udostępnij nagranie zredaguj wiadomość e-mail, którą roześlesz:

Okno dialogowe Udostępnianie nagrania.

  • Wprowadź adresy e-mail wszystkich odbiorców, oddzielając je przecinkami.

  • Wpisz treść, którą chcesz przekazać.

  • Określ, kto może wyświetlać nagranie. Jeśli kiedykolwiek chcesz, aby nagranie było niedostępne dla wszystkich, którzy mają adres URL, możesz wyłączyć link. Wybierz Przełączpozycję , a następnie wybierz pozycję OK.

  • Możesz uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do nagrania. Zaznacz pole wyboru Ochrona hasłem i wprowadź hasło, które odbiorcy muszą wprowadzić, aby odtworzyć nagranie.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Webex wysyła wiadomość e-mail zawierającą link do nagrania do każdego odbiorcy.
Wiadomość e-mail z linkiem do nagrywania.