Jeśli nie dodasz łącza publicznego, widzowie będą musieli zalogować się w witrynie Webex , aby wyświetlić nagranie.

Współprowadzący mogą nagrywać i udostępniać łącza do swoich nagrań w Webex w wersji 42.11 i nowszych.

1

W witrynie Webex wybierz Nagrania .

W dniu Moje nagrania można wyświetlić nagrania ze wszystkich spotkań, webinariów, wydarzeń i sesji szkoleniowych, które prowadzisz lub współprowadzisz.

2

Wybierz UdostępnijUdostępnij, obok nazwy nagrania.

3

W Udostępnij nagranie wprowadź niezbędne informacje:

  • Wprowadź rozdzielone przecinkami adresy e-mail każdego adresata.

  • Wpisz treść, którą chcesz przekazać.

  • Określ, kto może wyświetlać nagranie. Jeśli chcesz, aby nagranie było niedostępne dla wszystkich osób mających URL, przełącz Łącze publicznePrzełącz wyłączyć, a następnie kliknij Zapisz .

  • Uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do nagrania. Sprawdź Ochrona hasłem i wprowadź hasło, które odbiorcy muszą wprowadzić, aby odtworzyć nagranie.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Webex wysyła do każdego adresata wiadomość e-mail zawierającą łącze do nagrania.