1

Zaloguj się do User Hub.

2

Wybierz Nagrania z panelu nawigacyjnego.

W dniu Nagrania można wyświetlić nagrania wszystkich spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych Webex , które zostały przez Ciebie hostowane i nagrane. Możesz przechowywać do 900 GB nagrań.

3

Wybierz UsuńKosz, obok nazwy nagrania, a następnie wybierz Usuń .

Aby usunąć wiele nagrań, zaznacz pole obok wielu nagrań, a następnie wybierz Usuń > Usuń .

Nagrania zostaną przeniesione do kosza i pojawią się na Usunięto przez 30 dni, chyba że trwale je usuniesz.

4

Aby trwale usunąć nagranie z kosza, wybierz Usunięto z menu rozwijanego nagrań, a następnie kliknij UsuńKosz, obok nazwy nagrania.

Aby trwale usunąć wiele nagrań, zaznacz pola obok wielu nagrań, a następnie wybierz Usuń > Usuń .

Aby trwale usunąć wszystkie nagrania, wybierz Usuń wszystko > Usuń wszystko .

5

Aby przenieść nagranie z kosza z powrotem do listy nagrań, wybierz PrzywróćPrzywróć, obok nazwy nagrania.