1

Zaloguj się do User Hub.

2

Wybierz Nagrania z panelu nawigacyjnego.

Na karcie Nagrania można zobaczyć nagrania w następujących celach:

  • Webex Meetings — te nagrania obejmują spotkania, wydarzenia i sesje szkoleniowe, które zostały hostowane i nagrane. Możesz przechowywać do 900 GB nagrań.

  • Nawiązywanie połączeń — te nagrania obejmują wszystkie nawiązane połączenia.

3

Wybierz UsuńTrash,obok nazwy nagrania, a następnie wybierz opcję Usuń.

Aby usunąć wiele nagrań, zaznacz pole obok wielu nagrań, a następnie wybierz Usuń > Usuń .


 
W przypadku usługi Webex Calling, jeśli administrator zapewni Ci dostęp do usuwania, zobaczysz przycisk Usuń .

Nagrania zostaną przeniesione do kosza i pojawią się na Usunięto przez 30 dni, chyba że trwale je usuniesz.

4

Aby trwale usunąć nagranie z kosza, wybierz opcję Deleted (Usunięto) z menu rozwijanego nagrań, a następnie kliknij opcję Delete (Usuń)Trash,widoczny obok nazwy nagrania.

Aby trwale usunąć wiele nagrań, zaznacz pola obok wielu nagrań, a następnie wybierz Usuń > Usuń .

Aby trwale usunąć wszystkie nagrania, wybierz Wszystkie > Usuń.

5

Aby przenieść nagranie z kosza z powrotem na listę nagrań, wybierz opcję PrzywróćRestore,widoczny obok nazwy nagrania.