1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Kliknij pozycję Informacje oobszarze , a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady przestrzeni.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady odstępu zamiast Edytuj zasady przestrzeni , oznaczato, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Klasyfikacjaobszarów wybierz z listy rozwijanej etykietę wyższej klasyfikacji.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje , a następnie wybierzpozycję Edytuj zasady dotyczące obszaru.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady odstępu zamiast Edytuj zasady przestrzeni , oznaczato, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Wybierz poziom klasyfikacjiwybierz z listy wyższą klasyfikację. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje , a następnie wybierzpozycję Edytuj zasady dotyczące obszaru.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady odstępu zamiast Edytuj zasady przestrzeni , oznaczato, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Wybierz poziom klasyfikacjiwybierz z listy wyższą klasyfikację. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Kliknij przycisk Wyświetl ustawienia obszaru, a następnie wybierz pozycję Wyświetl zasady obszaru.

3

W obszarze Klasyfikacjaprzestrzeni wybierz z listy rozwijanej etykietę wyższej klasyfikacji.


 

Jeśli nie możesz kliknąć rozwijanej listy etykiet klasyfikacji, oznacza to, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.