1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Kliknij pozycję Informacje o obszarze, a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady przestrzeni.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady przestrzeni zamiast Edytuj zasady przestrzeni, oznacza to, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Klasyfikacjaobszarów wybierz z listy rozwijanej etykietę wyższej klasyfikacji.


 

Przestrzenie publiczne mogą być odkrywane przez każdego w organizacji. Podczas tworzenia przestrzeni publicznej klasyfikacja przestrzeni musi być ustawiona na najniższy poziom.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje, a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady dotyczące obszaru.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady przestrzeni zamiast Edytuj zasady przestrzeni, oznacza to, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Wybierz poziomklasyfikacji wybierz z listy wyższą klasyfikację. Gdy skończysz, kliknij Gotowe.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje, a następnie wybierz pozycję Edytuj zasady dotyczące obszaru.


 

Jeśli w menu znajduje się opcja Wyświetl zasady przestrzeni zamiast Edytuj zasady przestrzeni, oznacza to, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.

3

W obszarze Wybierz poziomklasyfikacji wybierz z listy wyższą klasyfikację. Gdy skończysz, kliknij Gotowe.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości i wybierz obszar, który chcesz zmienić klasyfikację.

2

Kliknij pozycję Ustawieniaobszaru widoku, a następnie wybierz pozycję Wyświetl zasadyprzestrzeni.

3

W obszarze Klasyfikacjaobszarów wybierz z listy rozwijanej etykietę wyższej klasyfikacji.


 

Jeśli nie możesz kliknąć rozwijanej listy etykiet klasyfikacji, oznacza to, że nie jesteś moderatorem. Aby zmienić klasyfikację, musisz poprosić moderatora o pomoc.