Standardowym formatem dla wszystkich nagrań jest MP4. W zależności od ustawień witryny Webex wyświetla zastrzeżenie za każdym razem, gdy pobierasz lub odtwarzasz nagranie. Zaakceptuj warunki wyłączenia odpowiedzialności, aby kontynuować.

1

W zależności od roli wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli jesteś gospodarzem Jeśli jesteś zaproszoną osobą lub uczestnikiem

Przejdź do sekcji Nagrania, a następnie znajdź i kliknij nagranie, które chcesz odtworzyć.

Wybierz link w wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie przez hosta.

LUB

Wklej adres URL podany przez hosta w przeglądarce internetowej.

2

Gdy pojawi się odtwarzacz, wybierz pozycję Odtwórz .

Jeśli pojawi się zastrzeżenie, wybierz pozycję Akceptuj, aby zaakceptować warunki i kontynuować.

3

(Opcjonalnie) Aby pobrać nagranie, wybierz opcję Pobierz.

Jeśli pojawi się zastrzeżenie, wybierz pozycję Akceptuj, aby zaakceptować warunki i kontynuować.