Dołączanie przez wybranie adresu wideo

Wybierz adres wideo podany w zaproszeniu w kalendarzu lub na stronie informacji o spotkaniu.

1

Otwórz klawiaturę wirtualną lub weź pilota do systemu wideo.

Na przykład dotknij przycisku Połącz, a następnie dotknij przycisku na klawiaturze.

2

Wybierz adres wideo w jednym z następujących formatów:

 • <numer_spotkania>@webex.com w przypadku zaplanowanego spotkania Webex
 • <identyfikator_pokoju_osobistego>.<nazwa_witryny>@webex.com w przypadku natychmiastowego lub zaplanowanego spotkania w pokoju osobistym Webex
 • Adres IP w przypadku natychmiastowego lub zaplanowanego spotkania w pokoju osobistym Webex albo zaplanowanego spotkania Webex. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania.

   
  Wybieranie adresu IP nie jest dostępne dla ofert Webex autoryzowanych przez FedRAMP.
3

Po wyświetleniu monitu wprowadź numeryczne hasło spotkania.

Numeryczne hasło spotkania jest wymagane tylko w przypadku zaplanowanych spotkań Webex, a nie w przypadku spotkań w pokoju osobistym Webex.

4

Po wyświetleniu monitu wykonaj następujące czynności:

 • Jeśli jesteś prowadzącym, wprowadź klucz lub kod PIN prowadzącego i naciśnij krzyżyk (#), aby rozpocząć spotkanie.
 • Jeśli nie jesteś prowadzącym, wprowadź krzyżyk (#), aby dołączyć do spotkania.

Dołączanie do spotkania po wybraniu numeru spotkania i skrótu (tylko zarejestrowane w chmurze urządzenia wideo Webex)

Wybierz numer spotkania podany w zaproszeniu w kalendarzu.

1

Otwórz klawiaturę wirtualną albo weź pilota do zarejestrowanego w chmurze urządzenia systemu biurowego lub urządzenia biurkowego Webex.

Na przykład dotknij przycisku Połącz, a następnie dotknij przycisku na klawiaturze.

2

Wybierz numer spotkania oraz prefiks, sufiks lub oba. Jeśli Twój laptop lub urządzenie przenośne jest już połączone z urządzeniem wideo, to urządzenie również dołączy do spotkania.

Administrator może włączyć tę funkcję i określić, które znaki są potrzebne w prefiksie, sufiksie lub obu, aby można było wybrać numer spotkania zamiast adresu wideo, jak pokazano w poniższych przykładach:

 • Jeśli numer spotkania to 987654321, a administrator ustawił prefiks *77*, możesz dołączyć do spotkania, wybierając numer *77*987654321.

  Ilustracja 1. Połącz
 • Jeśli numer spotkania to 987654321, a administrator ustawił sufiks #, możesz dołączyć do spotkania, wybierając numer 987654321#.

Dołączanie przez dotknięcie przycisku Dołącz

Jeśli Twoja witryna i konto Webex obsługują dołączanie do spotkań z systemów Cisco TelePresence lub urządzeń wideo Cisco Webex, możesz użyć funkcji One Button to Push (OBTP).

Aby można było włączyć funkcję OBTP, w witrynie musi być wdrożony pakiet Cisco TelePresence Management Suite i rozszerzenie TelePresence Management Suite.

Gdy pokój TelePresence zostanie dodany jako zasób pokoju, dotknij opcji Dołącz do spotkania bezpośrednio na urządzeniu.

Jeśli prowadzący jeszcze nie dołączył, możesz zobaczyć monit o wprowadzenie kodu PIN prowadzącego i naciśnięcie przycisku #, aby dołączyć do spotkania. Jeśli przy dołączaniu wymagane jest hasło numeryczne, wówczas nawet jeśli prowadzący już dołączył, należy zawsze wprowadzić to hasło i nacisnąć #, aby dołączyć.

Dołączanie za pomocą przycisku Dołącz do Webex na urządzeniu wideo

Jeśli prowadzący spotkanie spóźnia się lub może nie zdążyć, możesz dołączyć do spotkania i zorganizować je z urządzenia wideo w witrynach WBS39.5 lub nowszych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie za pomocą przycisku Dołącz do Webex na urządzeniu wideo.