Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Kliknij Ulubione, Ostatnie lub Katalog.3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku Zadzwoń .1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Kliknij Ostatnie i wybierz wpis na liście, aby otworzyć kartę kontaktu.

3

Kliknij Więcej A następnie Edytuj i wybierz. Otworzy się miękka klawiatura, na której będziesz mógł wprowadzić zmiany.

4

Po zakończeniu edycji dotknij przycisku Zadzwoń na klawiaturze, aby nawiązać połączenie.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.

2

Zacznij wpisywać imię i nazwisko, numer lub adres wideo kontaktu w polu wyszukiwania. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć.

Wybierz adres wideo w jednym z następujących formatów:
 • <meeting_number>@webex.com w przypadku zaplanowanego spotkania Webex

 • <Identyfikator_pokoju_osobistego>.<nazwa_strony>@webex.com, aby uzyskać natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie Webex w pokoju osobistym

 • IP adres do natychmiastowego lub zaplanowanego spotkania Webex w pokoju osobistym lub zaplanowanego spotkania Webex. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer spotkania.

3

Kliknij strzałkę, a następnie wybierz Zadzwoń , aby nawiązać połączenie.

4

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź numeryczne hasło spotkania. Numeryczne hasło do spotkania jest potrzebne tylko w przypadku zaplanowanych spotkań Webex, a nie spotkań w pokoju osobistym Webex. Jeśli jesteś gospodarzem, może być konieczne wprowadzenie klucza hosta lub hosta PIN, a następnie znaku funta #, aby rozpocząć spotkanie.

Jeśli Webex Calling jest włączony na Twoim urządzeniu, będziesz mógł dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. W takim przypadku numery telefonów Twoich kontaktów będą dostępne do wybrania i nawiązania połączenia w Twoim katalogu, łącznie z ulubionymi i ostatnimi.

Jeśli zdecydujesz się zadzwonić do kogoś na jego numer telefonu, podczas połączenia będziesz mieć dostęp do dodatkowych przycisków, które pozwolą Ci:

 • Zawieś połączenie, a następnie je wznów

 • przekazane,

 • Dodaj uczestników, aby utworzyć połączenie konferencyjne

 • Wysyłaj i odbieraj pocztę głosową

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Webex Calling w Centrum pomocy.

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.


2

Kliknij Ulubione, Ostatnie lub Katalog.


3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku Zadzwoń .

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym.


2

Kliknij Ulubione, Ostatnie lub Katalog i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączeń.

3

Kliknij Więcej (···) oraz Edytuj i zadzwoń. Otworzy się miękka klawiatura, na której będziesz mógł wprowadzić potrzebne zmiany.

4

Po edycji wpisu naciśnij przycisk Zadzwoń .

1

Kliknij Zadzwoń Na ekranie głównym, a następnie dotknij pola wyszukiwania.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Kliknij przycisk Zadzwoń , aby nawiązać połączenie.

Jeśli Webex Calling jest włączona na Twoim urządzeniu, będziesz mógł dzwonić na telefony komórkowe i stacjonarne. W takim przypadku numery telefonów Twoich kontaktów będą dostępne do wybrania i nawiązania połączenia w Twoim katalogu, łącznie z ulubionymi i ostatnimi.

Jeśli zdecydujesz się zadzwonić do kogoś na jego numer telefonu, podczas połączenia będziesz mieć dostęp do dodatkowych przycisków, które pozwolą Ci:

 • Zawieś połączenie, a następnie je wznów

 • przekazane,

 • Dodaj uczestników, aby utworzyć połączenie konferencyjne

 • Wysyłaj i odbieraj pocztę głosową

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Webex Calling w Centrum pomocy.