Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia

2

Stuknij w Ulubione, Ostatnie lub Katalog.

3

Wybierz kontakt i dotknij zielonego przycisku Połącz.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia

2

Przejdź do folderu Ulubione , ostatnie lub książka i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenie.

3

Dotknij przycisku więcej (· · ·) i Edytowanie i nawiązywanie połączenia. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wymagane zmiany.

4

Po zmodyfikowaniu pozycji naciśnij zielony przycisk nawiązać połączenia.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia , a następnie dotknij pola Szukaj.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Stuknij zielony przycisk Połącz, aby nawiązać połączenie.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia


2

Stuknij w Ulubione, Ostatnie lub Katalog.


3

Wybierz kontakt i dotknij zielonego przycisku Połącz.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia


2

Przejdź do folderu Ulubione , ostatnie lub książka i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenie.

3

Dotknij przycisku więcej (· · ·) i Edytowanie i nawiązywanie połączenia. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wymagane zmiany.

4

Po zmodyfikowaniu pozycji naciśnij zielony przycisk nawiązać połączenia.

1

Otwórz menu połączenia , wybierając z ekranu głównego opcję nawiązać połączenia , a następnie dotknij pola Szukaj.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Stuknij zielony przycisk Połącz, aby nawiązać połączenie.