Z list Ulubione, ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

Z poziomu urządzenia biurkowego można nawiązać połączenie tylko z jedną osobą lub jedną salą konferencyjną naraz.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie i książka telefoniczna3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku połączenie .1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Dotknij opcji ostatnie i wybierz pozycję z listy, aby otworzyć kartę kontaktu

3

Dotknij opcji więcej A następnie kliknij przycisk Edytuj i wybierz numer. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany.

4

Po zakończeniu edycji dotknij przycisku połączenia na klawiaturze, aby nawiązać je

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

W polu wyszukiwania Zacznij od wpisania nazwę, numer lub adres wideo dotyczący kontaktu Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Dotknij strzałki, a następnie dotknij opcji nawiązać połączenia, aby nawiązać to wywołanie.

Jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja Webex Calling , możliwe jest nawiązywanie połączenia z telefonami komórkowymi i telefonami stacjonarnymi. W takim przypadku zostaną wyświetlone numery telefonów kontaktów, które umożliwiają wybranie i nawiązanie połączenia z książką telefoniczną, w tym na ulubionych i ostatnich.

W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia z osobą z numeru telefonu podczas połączenia użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwiają:

  • Umieść połączenie zawieszone, a następnie Wznów je

  • przekazane,

  • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

  • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do centrum pomocy na Webex Calling .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie i książka telefoniczna


3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku połączenie .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.


2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie lub książka telefoniczna i wybierz kontakt z listy, aby otworzyć menu połączenia

3

Dotknij przycisku więcej (· · ·) i Edytowanie i nawiązywanie połączenia. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić wymagane zmiany.

4

Po edytowaniu pozycji naciśnij przycisk nawiązać połączenia .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym, a następnie dotknij pola wyszukiwania.

2

Otworzy się klawiatura ekranowa, na której można wpisać nazwę, numer lub adres wideo kontaktu. Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Aby nawiązać to połączenia, dotknij przycisku nawiązać

Jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja Webex Calling , możliwe jest nawiązywanie połączenia z telefonami komórkowymi i telefonami stacjonarnymi. W takim przypadku zostaną wyświetlone numery telefonów kontaktów, które umożliwiają wybranie i nawiązanie połączenia z książką telefoniczną, w tym na ulubionych i ostatnich.

W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia z osobą z numeru telefonu podczas połączenia użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwiają:

  • Umieść połączenie zawieszone, a następnie Wznów je

  • przekazane,

  • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

  • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do centrum pomocy na Webex Calling .