Zašto instalirati aplikaciju " Sastanci na radnoj površini"?

Paket aplikacija za radnu površinu "Sastanci" sadrži dva dela: aplikaciju za sastanke koja vam omogućava da hostujete sastanke ili učestvujete u njima, kao i aplikaciju za pre sastanka koja se nalazi na radnoj površini.

Aplikaciju za radnu površinu pre sastanka možete da koristite za pridruživanje sastancima, bez obzira na to da li imate Webex nalog ili ne. Ako se prijavite pomoću naloga domaćina, možete odmah da započnete sastanke, zakažete sastanke, pridružite se planiranim sastancima, dodate integracije da biste se pridružili sastancima iz drugih aplikacija i otkrijete obližnje video uređaje. Ako se prijavite pomoću naloga učesnika, možete videti i pridružiti se predstojećim sastancima i otkriti obližnje video uređaje.

Ako nemate nalog ili se niste prijavili, i dalje možete da koristite aplikaciju "Sastanci na radnoj površini " kao gost da biste videli predstojeće sastanke, lako se pridružili sastancima i povezali se sa video uređajem.

Preuzimanje i instaliranje aplikacije "Sastanci na radnoj površini"

Aplikacija " Sastanci na radnoj površini" se automatski preuzima nakon pokretanja ili pridruživanja Webex sastanku sa Webex lokacije ili poziva e-pošte. Kliknite na instalacionu datoteku da biste je instalirali. Pogledajte nove korisnike webex prijavljivanja i nove vebex gostujuće korisnike umatrici instalacije webex meetings aplikacije za radnu površinu.

Ako želite da instalirate aplikaciju bez prethodnog pridruživanja sastanku, možete je preuzeti i ručno ovde, a zatim sledite dolenavedene korake 3 – 5 da biste instalirali datoteku.

Klijenti koji su zaključani na određenu verziju aplikacije za sastanke trebalo bi da preuzmu datoteku za preuzimanje direktno sa svoje Webex lokacije. Sledite dolenavedene korake.


Ako imate prethodnu verziju aplikacije "Sastanci na radnoj površini", morate da deinstalirate tu verziju pre nego što instalirate novu verziju.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Izaberite downloads > Cisco Webex Meetings Desktop App > Download.

3

Pokrenite instalacionu .msi (Windows) ili .dmg (Mac) i sledite uputstva. Aplikacija " Sastanci na radnoj površini" otvara se kada se instalacija dovrši.

4

Unesite svoju e-adresu i izaberite prijavljivanje.

5

Izaberite ili unesite URL adresu Webex lokacije , a zatim unesite lozinku.

Ažuriranje aplikacije "Sastanci na radnoj površini"

Opcija automatskog ažuriranja aplikacije "Sastanci na radnoj površini" podrazumevano je omogućena za vašu Webex lokaciju. Kada je aplikacija "Sastanci na radnoj površini" pokrenuta, ona proverava svakih 6-8 sati da bi videla da li je dostupna nova verzija. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija je automatski preuzima i videćete plavu opciju ažuriranja u gornjem desnom uglu aplikacije.

Takođe možete ručno da proverite da li postoje ispravke.

Ako imate administratora preduzeća, oni mogu odlučiti da masovno primene ispravke aplikacija za radnu površinu "Sastanci" za krajnje korisnike. Oni mogu da se pozivaju na vodič za masovno raspoređivanje.


Administratori lokacije mogu da pristupe preuzimanjima aplikacija za radnu površinu mac i Windows sastanaka sa stranice "Preuzimanja ".