Stiahnite si a nainštalujte počítačovú aplikáciu Stretnutia

Počítačová aplikácia Stretnutia sa automaticky stiahne po spustení schôdze Webex alebo pripojení sa k nej z používateľského centra alebo e-mailovej pozvánky. Kliknutím na inštalačný súbor ho nainštalujete. Pozrite si Noví prihlasovaní používatelia Webexu a Noví hosťujúci používatelia Webexu oddiely v Inštalačná matica desktopovej aplikácie Webex Meetings.

Ak si chcete aplikáciu nainštalovať bez toho, aby ste sa najprv pripojili k schôdzi, môžete si ju stiahnuť aj manuálne tu, potom nainštalujte súbor podľa krokov 3-5 nižšie.

Zákazníci, ktorí sú uzamknutí na konkrétnu verziu aplikácie na schôdzu, by mali získať súbor na stiahnutie priamo z používateľského centra pomocou nasledujúcich krokov:


 

Ak máte predchádzajúcu verziu počítačovej aplikácie Meetings, pred inštaláciou novej verzie musíte túto verziu odinštalovať.

1

Prihlásiť sa Používateľské centrum.

2

Vyberte K stiahnutiua potom prejdite na Webex stretnutia a kliknite na tlačidlo sťahovania pre váš operačný systém.

3

Spustite .msi(Windows) alebo .dmg(Mac) inštalačný súbor a postupujte podľa pokynov. Po dokončení inštalácie sa otvorí počítačová aplikácia Stretnutia.

4

Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte Prihlásiť sa.

5

Vyberte alebo zadajte adresu URL svojej webovej lokality Webex a potom zadajte svoje heslo.

Aktualizujte počítačovú aplikáciu Stretnutia

Možnosť automatickej aktualizácie počítačovej aplikácie Stretnutia je pre vašu lokalitu Webex predvolene povolená. Keď je spustená počítačová aplikácia Stretnutia, každých 6 až 8 hodín kontroluje, či nie je k dispozícii nová verzia. Keď bude k dispozícii novšia verzia, aplikácia ju automaticky stiahne a zobrazí sa modrá Aktualizovať možnosť v pravom hornom rohu aplikácie.

Môžete aj ručne skontroluj aktualizácie.

Ak máte správcu spoločnosti, môže sa rozhodnúť hromadne nasadiť aktualizácie počítačovej aplikácie Meetings pre koncových používateľov. Môžu sa odvolávať na sprievodca hromadným nasadením.


 

Správcovia lokality majú prístup k stiahnutiu počítačovej aplikácie Stretnutia pre počítače Mac aj Windows z K stiahnutiu stránku.