1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkownika połączeń kliknij Ustawienia połączeń.

3

Włącz opcję Nie przeszkadzać.

4

Zaznacz opcję Użyj przypomnienia o dzwonku, aby być powiadamianym dźwiękiem po dołączeniu połączenia.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobić dalej

Jeśli chcesz, aby połączenia przechodziły bezpośrednio do poczty głosowej, gdy włączona jest funkcja Nie przeszkadzać, należy włączyć Gdy użytkownik jest zajęty leczeniem w obszarze Ustawienia poczty głosowej w portalu Użytkownicy połączeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania ustawień poczty głosowej, zobacz Konfigurowanie ustawień poczty głosowej w portalu użytkownika połączeń.