1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר שיחותWebex.

2

מפורטל משתמשי השיחות, לחץ על הגדרות שיחה.

3

הפעל את האפשרות 'נא לא להפריע' (נא לא להפריע).

4

סמן את השתמש בתזכורת צלצול, כדי לקבל הודעה צלילים כאשר נכנסת שיחה.

5

לחץ על שמור.

מה הלאה?

אם ברצונך ששיחות יופעלו ישירות לדואר קולי, כאשר האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת, עליך להפעיל את הטיפול בעת תפוס באזור הגדרות הדואר הקולי של פורטל משתמשי השיחות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של הגדרות דואר קולי, ראה קביעת תצורה של הגדרות הדואר הקולי בפורטל משתמשי השיחות.