1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

I samtalsanvändarportalen klickar du på Samtalsinställningar.

3

Aktivera Stör ej.

4

Markera Använd ringpåminnelse, för att få ett ljud när ett samtal kommer in.

5

Klicka på Spara.

Nästa steg

Om du vill att samtal ska gå direkt till röstbrevlådan måste du aktivera Vid upptagen behandling i området Inställningar för röstbrevlåda i samtalsanvändarportalen. Mer information om hur du konfigurerar röstbrevlådeinställningar finns i Konfigurera dina röstbrevlådeinställningar i samtalsanvändarportalen.