1

Idite na https://settings.webex.com Webex poziv.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala kliknite na " Podešavanja poziva".

3

Uključite ovu opciju Ne uznemiravaj.

4

Označite "Koristi podsetnik za zvono" da biste o zvuku obavestili kada dođe poziv.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

Ako želite da pozivi idu direktno u govornu poštu, kada je opcija "Ne uznemiravaj" omogućena, morate da omogućite opciju "Kada je postupak zauzet u oblasti "Podešavanja govorne pošte" na Pozivanje korisničkog portala. Više informacija o konfigurisanju podešavanja govorne pošte potražite u članku Konfigurisanje podešavanja govorne pošte na portalu za pozivanje korisnika.