1

Idite na https://settings.webex.com Webex poziv.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala kliknite na " Podešavanja poziva".

3

Idite na Ne uznemiravaj i uključite preklopnik.

4

Izaberite "Omogući podsetnik o zvonu" na svom Cisco IP telefon polje za potvrdu ako želite da vas obavesti zvukom kada pristiže poziv.

5

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće

Ako želite da pozivi idu direktno u govornu poštu, kada je Ne uznemiravaj omogućen, morate da omogućite opciju "Kada je postupak zauzet u oblasti "Podešavanja govorne pošte". Više informacija o konfigurisanju podešavanja govorne pošte potražite u članku: Konfigurisanje podešavanja govorne pošte.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na Ne uznemiravaj i uključite preklopnik.

3

Izaberite "Omogući podsetnik o zvonu" na svom Cisco IP telefon polje za potvrdu ako želite da vas obavesti zvukom kada pristiže poziv.

Šta je sledeće

Ako želite da pozivi idu direktno u govornu poštu, kada je Ne uznemiravaj omogućen, morate da omogućite opciju "Kada je postupak zauzet u oblasti "Podešavanja govorne pošte". Više informacija o konfigurisanju podešavanja govorne pošte potražite u članku: Konfigurisanje podešavanja govorne pošte.