Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.

Odinstalowywanie narzędzi webex productivity z systemu Windows

Narzędzia Webex Productivity Tools można odinstalować w dowolnym momencie za pomocą poleceń menu Start lub za pomocą Panelu sterowania.

Odinstalowanie narzędzi zwiększających produktywność powoduje usunięcie z komputera wszystkich narzędzi i skrótów zwiększających produktywność. Jeśli chcesz nadal korzystać z niektórych narzędzi zwiększających produktywność, ale wyłączyć inne, edytuj opcje w oknie dialogowym Preferencje.

1

Wybierz jedną z następujących metod:

  • Aby odinstalować Narzędzia produktywności Webex, z menu Start wybierz polecenie Narzędzia produktywności Webex > odinstaluj.
  • Aby odinstalować narzędzia Webex Productivity Tools za pomocą Panelu sterowania:
    1. Wybierz pozycję Rozpocznij > ustawienia > Panelu sterowania.

    2. Wybierz pozycję Programy i funkcje.

    3. Wybierz Webex Narzędzia produktywności.

    4. Wybierz pozycję Odinstaluj.

2

Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić, że chcesz odinstalować narzędzia Webex Productivity Tools.

Odinstalowywanie narzędzi webex productivity z komputera Mac

Koniec wsparcia dla narzędzi zwiększających produktywność komputerów Mac

Ostateczna wersja narzędzi zwiększających produktywność dla komputerów Mac będzie 41,5, ponieważ Microsoft planuje zablokować wtyczki oparte na iniekcji w programie Mac Outlook od połowy maja. Klienci programu Outlook z siedzibą na komputerze Mac, którzy chcą korzystać z programu Webex, powinni przejść do programu Cisco Webex Scheduler.

Webex Productivity Tools to oddzielny pakiet z aplikacji klasycznej Webex Meetings z wersji 39.10. Narzędzia zwiększające produktywność nie obsługują już integracji z programami IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype dla firm z wersji 41.2.

1

Z findera przejdź do przejdź > aplikacji i wybierz Webex >Productivity Tools > Uninstall.

Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.

2

Wybierz opcję OK.