Kraj podrške za Mac alatke za produktivnost

Konačno izdanje za Alatke za produktivnost za Mac biće 41,5 jer Microsoft planira da blokira dodatne komponente na Mac Outlooku koje počinju sredinom maja. Klijenti programa Outlook zasnovani na Mac računaru koji žele da koriste Webex treba da se presele u Cisco Webex Planer.

Webex alatke za produktivnost su zaseban paket od Webex Meetings aplikacije za radnu površinu od 39.10. Alatke za produktivnost više ne podržavaju integracije sa IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype za posao od 41.2.

Deinstaliranje Alatki za produktivnost Webexa iz operativnog sistema Windows

Webex alatke za produktivnost možete da deinstalirate u bilo kom trenutku pomoću komandi "Start" menija ili pomoću kontrolne table.

Deinstaliranje alatki za produktivnost uklanja sve alatke i prečice za produktivnost sa računara. Ako želite da nastavite da koristite neke alatke za produktivnost, ali da onemogućite druge, uredite opcije u dijalogu "Željene postavke".

1

Odaberite jedan od sledećih metoda:

  • Da biste deinstalirali Webex alatke za produktivnost, u "Start" meniju izaberite stavku "Webex alatke za produktivnost" > deinstalirajte.
  • Da biste deinstalirali Webex alatke za produktivnost pomoću kontrolne table:
    1. Izaberite stavku > Postavke > za pokretanje.

    2. Izaberite programe i funkcije.

    3. Izaberite Webex alatke za produktivnost.

    4. Izaberite opciju Deinstaliraj.

2

Kliknite na dugme "Da" da biste potvrdili da želite da deinstalirate Alatke za produktivnost Webexa.

Deinstalirajte Alatke za produktivnost Webexa sa Mac računara

Kraj podrške za Mac alatke za produktivnost

Konačno izdanje za Alatke za produktivnost za Mac biće 41,5 jer Microsoft planira da blokira dodatne komponente na Mac Outlooku koje počinju sredinom maja. Klijenti programa Outlook zasnovani na Mac računaru koji žele da koriste Webex treba da se presele u Cisco Webex Planer.

Webex alatke za produktivnost su zaseban paket od Webex Meetings aplikacije za radnu površinu od 39.10. Alatke za produktivnost više ne podržavaju integracije sa IBM Lotus Notes, IBM Sametime, Microsoft Lync, Internet Explorer i Skype za posao od 41.2.

1

Sa lokacije Finder idite na stavku Go > Applications iizaberite Webex >alatke za produktivnost >deinstalirajte.

Od vas će možda biti zatraženo da unesete lozinku.

2

Izaberite „U redu“.