Kliknij Ustawienia na pasku nawigacyjnym, a następnie przejdź do usług telefonicznych.

Tutaj zobaczysz jedną z następujących usług:
  • Zalogowano się do programu Cisco Unified Communications Manager — Twoja usługa połączeń to Unified CM.

  • Jesteś zalogowany do usługi Webex Calling — Twoja usługa połączeń to usługa Webex Calling.

  • Jesteś zalogowany/zalogowana — usługa połączeń jest obsługiwana przez dostawcę usług.


 

Jeśli nie widzisz ustawienia Usługi telefoniczne, oznacza to, że Twoja organizacja jest skonfigurowana tylko dla połączeń aplikacji Webex.

Aby uzyskać informacje o dostępnych funkcjach, zobacz Obsługiwane opcje połączeń

Dotknij zdjęcia profilowego, a następnie przejdź do usług telefonicznych.

Tutaj zobaczysz jedną z następujących usług:
  • Zalogowano się do programu Cisco Unified Communications Manager — Twoja usługa połączeń to Unified CM.

  • Jesteś zalogowany do usługi Webex Calling — Twoja usługa połączeń to usługa Webex Calling.

  • Jesteś zalogowany/zalogowana — usługa połączeń jest obsługiwana przez dostawcę usług.


 

Jeśli nie widzisz ustawienia Usługi telefoniczne, oznacza to, że Twoja organizacja jest skonfigurowana tylko dla połączeń aplikacji Webex.

Aby uzyskać informacje o dostępnych funkcjach, zobacz Obsługiwane opcje połączeń