Instalowanie lub odinstalowywanie narzędzia Webex Document Loader (WDL)

Webex Document Loader jest podstawowym narzędziem do udostępniania dokumentów i zdalnego drukowania w środowisku Webex. Przewodnik ten przeprowadzi Cię przez ręczną instalację lub odinstalowanie pliku zip WDL.

ODPOWIEDŹ

Pobierz plik tutaj: WDLInstall.zip
 
ZAINSTALUJ

  1. Otwórz WDLInstall.zip i wyodrębnij wszystkie treści do tymczasowej lokalizacji.
  2. Przejdź do określonej tymczasowej lokalizacji i wykonaj plik WDLInstall.msi, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację narzędzia Webex Document Loader.
ODINSTALUJ
  1. Otwórz WDLInstall.zip i wyodrębnij wszystkie treści do tymczasowej lokalizacji.
  2. Przejdź do określonej tymczasowej lokalizacji i wykonaj polecenie WDLInstall.msi, aby rozpocząć usuwanie.
Uwaga: Ten sam plik, WDLInstall.msi, może być użyty do instalacji i odinstalowania aplikacji. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, ten sam plik pozwoli na jej usunięcie.
  1. Kliknij Dalej > Usuń , a następnie kliknij Dalej.
  2. Postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację narzędzia Webex Document Loader.
Czy ten artykuł był pomocny?