Instalator/deinstalator WDL

Instalator/deinstalator WDL

Co to jest instalator/deinstalator WDL?

Jak ręcznie zainstalować lub odinstalować Webex Document Loader?

Opis

Ten plik służy do ręcznego instalowania/odinstalowywania programu Webex Document Loader, który jest wymagany do udostępniania dokumentów i zdalnego drukowania.
 
Obsługiwany system operacyjny / wersja
Windows 7, 10 zarówno 32-bitowy, jak i 64-bitowy

Obsługiwany produkt Cisco Webex Wersja produktu
Wszystkie wersje usługi Cisco Webex Meetings

Pobierz

 
INSTALOWAĆ:
  1. Otwórz WDLInstall.zip i wyodrębnij całą zawartość do tymczasowej lokalizacji.
  2. Przejdź do lokalizacji tymczasowej i uruchom WDLInstall.msi, aby rozpocząć instalację.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program Webex Document Loader.
ODINSTALUJ:
  1. Otwórz WDLInstall.zip i wyodrębnij całą zawartość do tymczasowej lokalizacji.
  2. Przejdź do lokalizacji tymczasowej i uruchom WDLInstall.msi, aby rozpocząć usuwanie.
Uwaga: Ten sam plik WDLInstall.msi może być użyty do zainstalowania i odinstalowania aplikacji, jeśli aplikacja jest już zainstalowana, ten sam plik da opcję jego usunięcia
  1. Kliknij przycisk Dalej na pierwszym ekranie, a następnie wybierz pozycję Usuń i kliknij przycisk Dalej.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program webex Document Loader.
Uwaga: WDL jest częścią pakietu aplikacji Webex Meetings i nie jest częścią aplikacji Webex. Jeśli chcesz udostępnić plik inny niż Microsoft PowerPoint, musisz osobno zainstalować sterownik drukarki WDL.

Czy ten artykuł był pomocny?