Webex Java Applet Removal Utility

Webex Java Applet Removal Utility

Co to jest Narzędzie do usuwania apletów Java Webex?

Jak usunąć aplety Java związane z Webex?

Opis
Usuwa aplety Java Webex wraz z niektórymi certyfikatami specyficznymi dla Webex.
 
Obsługiwany system operacyjny/wersja
Windows 7/Mac OS 10.5 lub nowszy

Obsługiwane wersje produktu Cisco Webex
Wszystkie wersje usługi spotkań Cisco Webex

Pobierz

 
Instrukcje (Jak przechwytywać dziennik)
  1. Pobierz .zip Webex_java_removal_toolpowyżej.
  2. Wyodrębnij folder Webex_java_removal_tool z archiwum.
  3. Kliknij dwukrotnie ebex_removal_agentikonę W .jar, aby uruchomić aplikację.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy ten artykuł był pomocny?