Webex Program za uklanjanje Java Applet

Webex Program za uklanjanje Java Applet

Šta je webex Java dodatak za uklanjanje aplikacije?

Kako da uklonim Webex povezane Java aplikacije?

Opis
Uklanja Webex Java applets zajedno sa nekim sertifikatima specifičnim za Webex.
 
Podržani OS/verzija Windows 10/Mac OS 10.5


ili novija podržana Cisco Webex proizvodverzije svih Cisco Webex preuzimanja verzija usluge sastanka


 
Uputstva (kako snimiti evidenciju)
  1. Preuzmite W.zipebex_java_removal_tool iznad.
  2. Izdvojite Webex_java_removal_tool fasciklu iz arhive.
  3. Dvaput kliknite na ikonu W.jarebex_removal_agent da biste pokrenuli aplikaciju.
  4. Pratite uputstva na ekranu.
Da li je ovaj članak bio koristan?