WebEx Java Applet-borttagningsverktyget

WebEx Java Applet-borttagningsverktyget

Vad är Webex Java Applet-borttagningsverktyget?

Hur tar jag bort Webex-relaterade Java-Applet-program?

BeskrivningTar bort Webex Java Applet-program samt vissa certifikat som är specifika för Webex.

 
Operativsystem/version
som stöds i Windows 10/Mac OS 10.5 eller senare

Version av Cisco Webex-produkter som stöds
Alla versioner av Cisco Webex-mötestjänsten

Hämta

 
Anvisningar (så här inhämtar du loggen)
  1. Hämta Webex_java_removal_tool.zip ovan.
  2. Extraheraebex_java_removal_tool mappen från arkivet.
  3. Dubbelklicka på Webex_removal_agent.jar-ikonen för att köra programmet.
  4. Följ instruktionerna på skärmen.
Var den här artikeln användbar?