Jak włączyć formanty ActiveX w programie Internet Explorer?

Jak włączyć formanty ActiveX w programie Internet Explorer?

Jak sprawdzić, czy formanty ActiveX są włączone w programie Internet Explorer?


Rozwiązanie:

Aby włączyć formanty ActiveX:

 1. Otwórz program Internet Explorer.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia w prawym górnym rogu i wybierz Opcje internetowe.
  • Uwaga: Jeśli menu Narzędzia nie jest widoczne, kliknij klawisze Alt + T na klawiaturze.
 3. Wybierz kartę Zabezpieczenia.
 4. Kliknij Poziom niestandardowy.
 5. W obszarze Formanty ActiveX i dodatki plug-in włącz każdą opcję z wyjątkiem opcji Pobierz niepodpisane formanty ActiveX oraz opcję Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nieoznaczonych jakobezpieczne.
 6. Szóste ustawienie bezpieczeństwa dla plików cookie również powinno być włączone.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Wszystkie okna przeglądarki muszą zostać zamknięte i ponownie otwarte, aby zmiany zostały wprowadzone.

Aby potwierdzić, że formanty ActiveX są włączone:

 1. Kliknij ikonę Narzędzia i wybierz Dodatki...
 2. Z menu rozwijanego Pokaż wybierz: Wszystkie dodatki.
 3. Wyszukaj na liście formant ActiveX Webex. Formant ActiveX nosi nazwę GpcContainer class.

Czy ten artykuł był pomocny?