Nie mogę zalogować się do aplikacji Webex Meetings Desktop App lub Productivity Tools (PT).

Nie mogę zalogować się do aplikacji Webex Meetings Desktop App lub Productivity Tools (PT).

Jak zmienić hasło do aplikacji Webex Meetings Desktop App lub Productivity Tools?

Jak rozwiązywać problemy z hasłem aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App?

Zresetuj hasła aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop.

 

Hasło do aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App lub Productivity Tools (PT) będzie takie samo jak hasło używane do logowania się do witryny Webex, np. SITENAME.webex.com.

Jeśli witryna korzysta z logowania jednokrotnego (SSO), logowanie przy użyciu sieci firmowej będzie takie samo jak w sieci firmowej.

Dla użytkowników innych niż logowanie

jednokrotne Jeśli masz problemy z hasłem dokonta:

  1. Otwórz aplikację Cisco Webex Meetings Desktop App lub narzędzia zwiększające produktywność.
  2. Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem Webex, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz adres witryny webex z wyświetlonej listy lub ręcznie wprowadź adres URL w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij link Nie pamiętam hasła w polu Wprowadź hasło dla: ekran.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło do konta.

Czy ten artykuł był pomocny?