Ne mogu da se prijavim u Aplikaciju za radnu površinu Webex sastanaka ili alatke za produktivnost (PT).

Ne mogu da se prijavim u Aplikaciju za radnu površinu Webex sastanaka ili alatke za produktivnost (PT).

Kako da promenim lozinku za Webex Meetings Desktop App ili Alatke za produktivnost?

Kako da otklonim probleme sa lozinkom aplikacije "Cisco Webex sastanci na radnoj površini"?

Uspostavite početne vrednosti lozinki aplikacije "Cisco Webex sastanci radne površine".

 

Vaša lozinka za Cisco Webex Meetings Desktop App ili Productivity Tools (PT) će biti ista lozinka koju koristite za prijavljivanje na Webex lokaciju, SITENAME.webex.com npr.

Ako vaša lokacija koristi jedinstveno prijavljivanje (SSO), vaše prijavljivanje će biti isto kao i vaša korporativna mreža.

Za korisnike koji nisu SSO

ako imate problema sa lozinkomnaloga:

  1. Otvorite aplikaciju "Cisco Webex sastanci radne površine" ili alatke za produktivnost.
  2. Unesite e-adresu povezanu sa Webex nalogom, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  3. Izaberite adresu Webex lokacije sa liste koja se pojavljuje ili ručno unesite URL adresu u okvir za tekst, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  4. Kliknite na vezu Zaboravljena lozinka na enter lozinki za: Ekranu.
  5. Sledite upite da biste poništili lozinku naloga.

Da li je ovaj članak bio koristan?