Jak zapisać wiadomości na czacie na spotkaniu?

Jak zapisać wiadomości na czacie na spotkaniach?

Jak zapisać plik czatu jako plik tekstowy?

Jak zapisać wiadomości czatu w nowym pliku?

Jak zapisać zmiany w pliku czatu?

Jak zapisać nowe wiadomości czatu na spotkaniu?


rozwiązanie:

Czynności związane z zapisywaniem wiadomości na czacie:

  1. W spotkaniu przejdź do pliku > Zapisz > Czat.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Zapisz czat jako".
  2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.
  3. W nazwie pliku: wpisz nazwę pliku.

    Domyślnie, jeśli czat został już zapisany w sesji, zostanie wyświetlona nazwa poprzedniego zapisanego pliku. Możesz zapisać wszystkie wiadomości czatu w bieżącym spotkaniu w tym istniejącym pliku lub zapisać je w nowym pliku.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.

    Aplikacja desktopowa usługi spotkania zapisuje wiadomości czatu w pliku . txt w wybranej lokalizacji.

Uwaga: Jeśli czat nie zostanie zapisany lub spotkanie zostanie przypadkowo zamknięte, nie można pobrać historii czatu i ten artykuł nie ma zastosowania do aplikacji CIsco Webex Meetings.

Czy ten artykuł był pomocny?