Jak zapisać wiadomości czatu na spotkaniu?

Jak zapisać wiadomości czatu na spotkaniu?

Jak zapisać plik czatu jako plik tekstowy?

Jak zapisać wiadomości czatu w nowym pliku?

Jak zapisać zmiany w pliku czatu?

Jak zapisać nowe wiadomości czatu na spotkaniu?


Rozwiązanie:

Kroki, aby zapisać wiadomości czatu:

  1. Podczas spotkania przejdź do pozycji Plik >Zapisz >czacie:
Obraz dodany przez użytkownika
 
Pojawi się okno dialogowe "Zapisz czat jako".
  1. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik.
  2. W nazwie pliku: , wpisz nazwę pliku.
Domyślnie, jeśli czat został już zapisany w sesji, zostanie wyświetlona nazwa poprzedniego zapisanego pliku. Możesz zapisać wszystkie wiadomości czatu podczas bieżącego spotkania w tym istniejącym pliku lub zapisać je w nowym pliku.

Obraz dodany przez użytkownika
  1. Kliknij przycisk Zapisz.
Aplikacja klasyczna Meeting Service zapisuje wiadomości czatu w formacie .txt w wybranej lokalizacji.

Uwaga: Jeśli czat nie zostanie zapisany lub spotkanie zostanie przypadkowo zamknięte, nie można pobrać historii czatów, a ten artykuł nie dotyczy aplikacji mobilnej Webex Meetings.

Czy ten artykuł był pomocny?