Kako da sačuvam poruke za ćaskanje za sastanke?

Kako da sačuvam poruke za ćaskanje za sastanke?

Kako da sačuvam datoteku za ćaskanje kao tekstualnu datoteku?

Kako da sačuvam poruke za ćaskanje u novoj datoteci?

Kako da sačuvam promene u datoteci za ćaskanje?

Kako da sačuvam nove poruke za ćaskanje u sastanku?


Rešenje:

Koraci za čuvanje poruka za ćaskanje:

  1. Na sastanku idite na datoteku >Sačuvaj >ćaskanje:
Slika koju je dodao korisnik
 
Pojaviće se dijalog "Sačuvaj ćaskanje kao".
  1. Odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku.
  2. U imenu datoteke: Otkucajte ime datoteke.
Podrazumevano, ako ste već sačuvali ćaskanje u sesiji, prikazaće se ime prethodne datoteke koju ste sačuvali. Sve poruke za ćaskanje u trenutnom sastanku možete da sačuvate u ovoj postojećoj datoteci ili da ih sačuvate u novoj datoteci.

Slika koju je dodao korisnik
  1. Kliknite na dugme Sačuvaj.
Aplikacija "Radna površina usluge sastanka" čuva poruke za ćaskanje u programu .txt datoteku na lokaciji koju ste izabrali.

Napomena: Ako ćaskanje nije sačuvano ili je sastanak slučajno zatvoren, istorija ćaskanja se ne može preuzeti i ovaj članak se ne primenjuje na mobilnu aplikaciju Webex Meetings.

Da li je ovaj članak bio koristan?