Hur kan jag spara chattmeddelanden från möten?

Hur kan jag spara chattmeddelanden från möten?

Hur sparar jag en chattfil som en textfil?

Hur sparar jag chattmeddelanden som en ny fil?

Hur sparar jag ändringar i en chattfil?

Hur sparar jag nya chattmeddelanden i mitt möte?


Lösning:

Steg för att spara chattmeddelanden:

  1. I mötet går du till Fil och > Spara >chatt:
Bild tillagd av användare
 
Dialogrutan ”Spara chatt som” visas.
  1. Välj en plats där du vill spara filen.
  2. I den Filnamn: skriver du in ett filnamn.
Om du redan har sparat en chatt under sessionen visas namnet på den föregående fil som du sparat som standard. Du kan spara alla chattmeddelanden i det aktuella mötet i denna redan befintliga fil, eller så kan du spara dem i en ny fil.

Bild tillagd av användare
  1. Klicka på knappen Spara.
Skrivbordsappen Mötestjänster sparar chattmeddelandena i en .txt-fil på den plats som du har valt.

Obs! Om chatten inte sparas eller om ett möte stängs av misstag kan chatthistoriken inte hämtas och den här artikeln gäller inte Webex Meetings mobilappen.

Var den här artikeln användbar?