Jak wyczyścić dane pamięci masowej aplikacji Cisco Webex Meetings na urządzeniu z systemem Android?

Jak wyczyścić dane pamięci masowej aplikacji Cisco Webex Meetings na urządzeniu z systemem Android?

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji Cisco Webex Meeting na urządzeniu z systemem Android?

Jak wymusić zatrzymanie aplikacji Cisco Webex Meetings na smartfonie z systemem Android?Rozwiązanie:

Kroki, aby wyczyścić dane pamięci masowej i pamięć podręczną dla aplikacji Cisco Webex Meetings na urządzeniuz systemem Android:

  1. Stuknij w Ustawienia na ekranie głównym.
  2. Stuknij w Aplikacje:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Stuknij aplikację Cisco Webex Meetings .
Zostanie wyświetlony ekran ustawień aplikacji:
 
 
Obraz dodany przez użytkownika
 
Uwaga: Aby wymusić zatrzymanie aplikacji Cisco Webex Meetings, dotknij opcji Wymuś zatrzymanie.
  1. Stuknij w Pamięć masowa
  2. Zrób jedno z poniższych:
  • Aby wyczyścić dane pamięci masowej: Stuknij w Wyczyść dane.
  • Aby wyczyścić pamięć podręczną magazynu: Stuknij w Wyczyść pamięć podręczną.

Czy ten artykuł był pomocny?