Kako da obrišem podatke o skladištenju za Cisco Webex aplikaciju za sastanke na Android uređaju?

Kako da obrišim podatke o skladištenju za aplikaciju Cisco Webex Meetings na Android uređaju?

Kako da obrišem keš aplikacije Cisco Webex Meeting na Android uređaju?

Kako da na silu zaustavim aplikaciju Cisco Webex Meetings na svom Android pametnom telefonu?Rešenje:

Koraci za brisanje podataka o skladištenju i keša za aplikaciju Cisco Webex Meetings na Android uređaju:

  1. Dodirnite stavku Postavke na početnom ekranu.
  2. Dodirnite aplikacije :
Slika koju je dodao korisnik
  1. Dodirnite aplikaciju "Cisco Webex sastanci ".
Pojavi se ekran sa postavkama aplikacije:
 
 
Slika koju je dodao korisnik
 
Napomena: Da biste na silu zaustavili aplikaciju "Cisco Webex sastanci", dodirnite dugme " Zaustavi silu".
  1. Tapnite na skladište
  2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Da biste obrišli podatke o skladištenju: Dodirnite stavku Obriši podatke.
  • Da biste obrišli keš memoriju skladišta: Dodirnite stavku Obriši keš memoriju.

Da li je ovaj članak bio koristan?