Jak wygenerować dziennik aplikacji klasycznej Windows Webex?

Jak wygenerować dziennik aplikacji klasycznej Webex systemu Windows?

Jak wysłać raport o problemie z aplikacji Webex Desktop App dla systemu Windows?

Jak wygenerować dziennik dla aplikacji klasycznej Windows Webex?

Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby wygenerować dziennik aplikacji Webex Desktop App for Windows:

 1. Uruchom aplikację Webex Desktop, a następnie powiel problem, którego doświadczasz.
 2. Kliknij Obraz dodany przez użytkownika ikonę, a następnie wybierz opcję Wyślij raport oproblemie.

  Zostanie wyświetlone okno Cisco Webex Meetings Problem Report(a) .
   
 3. W menu rozwijanym Jaki rodzaj problemu wystąpił? wybierz problem:
Obraz dodany przez użytkownika
 • Uwaga: Jeśli jako typ problemu wybierzesz opcję Dołączanie, Audio , Wideo , Udostępnianie zawartości , Nagrywanie lub Inne ,wybierz spotkanie, którego dotyczy problem, z menu rozwijanego Które spotkanie miało problemy?.
 1. Krótko opisz problem w polu Wprowadź opis problemu., a następnie kliknij przycisk Wyślij raport.

  Czy ten artykuł był pomocny?