Jak wypchnąć rozszerzenie Webex dla Google Chrome do wszystkich moich użytkowników za pomocą zasad grupy?

Jak wypchnąć rozszerzenie Webex dla Google Chrome do wszystkich użytkowników za pomocą zasad grupy?

Jak mogę wykonać masowe wdrożenie rozszerzenia Webex dla Google Chrome?

Wykonaj poniższe czynności, aby wypchnąć rozszerzenie Webex za pomocą zasad grupy:

 1. Pobierz odpowiednie szablony zasad z witryny Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/a/answer/187202?hl=en
 2. Przejdź do menu Start , a następnie wybierz polecenie Uruchom.
  • Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji Uruchom , naciśnij klawisze Start + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie .
 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz gpedit.msc , a następnie naciśnij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlone okno "Edytor zasad grupy".
   
 4. Przejdź do sekcji Lokalne zasady komputera > Konfiguracja komputera > szablonyadministracyjne.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Szablony administracyjne, a następnie wybierz polecenie Dodaj/Usuń szablony.
 6. W oknie dialogowym przejdź do chrome.admi wybierz go .

  Po zakończeniu folder Google / Google Chrome pojawi się w obszarze Szablony administracyjne, jeśli jeszcze go tam nie ma. Jeśli szablon ADM został dodany w systemie Windows 7 lub 8/8.1, pojawi się on w obszarze Klasyczne szablony administracyjne > Google > Google Chrome.
   
 7. Po znalezieniu folderu Google Chrome otwórz Google > Rozszerzenia > Google Chrome > Skonfiguruj listę wymuszonych rozszerzeń.

  Pojawi się okno "Skonfiguruj listę rozszerzeń zainstalowanych siłą".
   
 8. Wybierz przycisk opcji Włączone w lewym górnym rogu okna.
 9. Kliknij przycisk Pokaż .

  Pojawi się okno dialogowe "Pokaż zawartość".
   
 10. Dodaj następującą wartość: jlhmfgmfgeifomenelglieieghnjghma;https://clients2.google.com/service/update2/crx
 11. Kliknij przycisk OK , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Gdy użytkownik końcowy dołączy do spotkania Webex, dołączy do spotkania bez żadnej interakcji, chyba że nie ma zainstalowanych co najmniej tych wersji aplikacji Webex, w którym to przypadku będzie musiał zainstalować aplikację Webex (nie są wymagane żadne uprawnienia administratora, jednak jeśli spróbują przesłać plik oprócz PPT, będą musieli zainstalować sterownik drukarki Webex, który wymaga uprawnień administratora).

Zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy Knowledge Base, aby sprawdzić wersję witryny: Znajdowanie numeru wersji Webex

 

Czy ten artykuł był pomocny?