Problemy z połączeniem urządzenia Cisco Jabber

Problemy z połączeniem urządzenia Cisco Jabber

Moje urządzenie utraciło połączenie z serwerami firmowymi i nie można ponownie automatycznie nawiązać połączenia.

Upewnij się, że nie nastąpiło logowanie do więcej niż jednej aplikacji Cisco Jabber przy użyciu tego samego identyfikatora urządzenia. Identyfikator urządzenia można zarejestrować tylko w jednej aplikacji Cisco Jabber jednocześnie. Aby rozwiązać ten problem, wyloguj się z innej aplikacji, w której używany jest ten identyfikator urządzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?