Anslutningsproblem för Cisco Jabber-enheter

Anslutningsproblem för Cisco Jabber-enheter

Min enhet förlorade anslutningen till Cisco Jabber företagsservrar och kan inte återansluta automatiskt.

Kontrollera om du har loggat in på mer än ett Cisco Jabber-program med samma enhets-ID.Du kan endast registrera ett enhets-ID till ett Cisco Jabber-program åt gången.Logga ut från det andra programmet som använder detta enhets-ID för att lösa detta problem.

Var den här artikeln användbar?