Anslutningsproblem i Cisco Jabber-enhet

Problem med anslutning till Cisco Jabber-enheter

Anslutningen till Cisco Jabber-företagsservrarna avbröts och min enhet kan inte ansluta automatiskt igen.

Kontrollera att du har loggat in i fler än ett program för Cisco Jabber med samma enhets-ID. Du kan endast registrera ett enhets-ID till ett Cisco Jabber-program åt gången. Du kan rätta till det här problemet genom att logga ut ur det andra programmet som använder detta enhets-ID.

Var den här artikeln användbar?