Problemi sa vezom Cisco Jabber uređaja

Problemi sa vezom Cisco Jabber uređaja

Moj uređaj je izgubio vezu sa Cisco Jabber korporativnim serverima i ne može se automatski ponovo povezati.

Proverite da li ste se prijavili u više Cisco Jabber aplikacija koristeći isti ID uređaja. ID uređaja možete registrovati samo u jednu po jednu Cisco Jabber aplikaciju. Da biste rešili ovaj problem, odjavite se iz druge aplikacije koja koristi ovaj ID uređaja.

Da li je ovaj članak bio koristan?