Nie można nawiązywać połączeń programu Cisco Jabber przy użyciu aplikacji Telefon systemu Android

Nie można nawiązywać połączeń programu Cisco Jabber przy użyciu aplikacji Telefon systemu Android

We wbudowanej aplikacji Telefon systemu Android nie jest już wyświetlane okno podręczne umożliwiające wybór aplikacji Cisco Jabber.

Ze względu na ograniczenie w systemie operacyjnym Android w wersji 4.1.2 i nowszych, na niektórych urządzeniach wykonanie następujących czynności może powodować problemy:

  1. Nawiązanie połączenia za pomocą wbudowanej aplikacji telefonu z systemem Android.
  2. Wybierz w oknie podręcznym aplikację Jabber (lub inną aplikację do obsługi połączeń głosowych).
  3. Wybierz opcję Zawsze, aby określić, że do nawiązywania połączeń chcesz zawsze używać aplikacji Cisco Jabber (lub innej aplikacji do obsługi połączeń głosowych).

Po wykonaniu tych czynności wbudowana aplikacja telefonu systemu Android nie jest już wyświetlana w oknie podręcznym, które umożliwia wybór innej aplikacji do obsługi połączeń głosowych. Zamiast tego można nawiązywać połączenia tylko przy użyciu wbudowanej aplikacji telefonu z systemem Android. Nie istnieje obejście tego problemu.

Czy ten artykuł był pomocny?