Det går inte att ringa Cisco Jabber-samtal från Androids telefonapp

Det går inte att ringa Cisco Jabber-samtal från telefonappen i Android

Den inbyggda appen i Android-telefonen visar inte längre popup-fönstret där jag kan välja Cisco Jabber.

P.g.a. en begränsning med Android OS 4.1.2 och senare versioner på vissa enheter, kan det uppstå problem när du gör följande i turordning:

  1. Samtal från den inbyggda Android-telefonappen.
  2. Väljer Jabber (eller något annat röstprogram) i popupfönstret.
  3. Välj Alltid för att indikera att du alltid vill använda Cisco Jabber (eller ett annat röstprogram) att ringa samtal med.

När du har utfört de här stegen visar inte den inbyggda appen i Android-telefoner popupfönstret där du kan välja en annan röstapp längre. Du kan i stället bara ringa samtal via Android-telefonens inbyggda app. Det går inte att komma runt det här problemet.

Var den här artikeln användbar?