Nije moguće obaviti Cisco Jabber pozive iz aplikacije za Android telefone

Nije moguće obaviti Cisco Jabber pozive iz aplikacije za Android telefone.

Ugrađena Android Phone aplikacija mi više ne prikazuje iskačući prozor koji mi omogućava da izaberem Cisco Jabber.

Zbog ograničenja sa Android OS 4.1.2 i kasnijim verzijama na nekim uređajima može doći do problema ako izvršite sledeće korake:

  1. Poziv iz ugrađene Android aplikacije za telefone.
  2. Izaberite Jabber (ili neku drugu glasovnu aplikaciju) iz iskačućih prozora.
  3. Izaberite opciju Uvek da biste naznačili da uvek želite da koristite Cisco Jabber (ili neku drugu glasovnu aplikaciju) za pozivanje.

Kada dovršite ove korake, ugrađena Aplikacija za Android telefone vam više ne prikazuje iskačući prozor koji vam omogućava da izaberete drugu glasovnu aplikaciju. Umesto toga, pozive možete obaviti samo preko ugrađene Android aplikacije za telefone. Ne postoji rešenje za ovaj problem.

Da li je ovaj članak bio koristan?