Jak używać debugera HTTP do przechwytywania ruchu internetowego?

Jak używać debugera HTTP do przechwytywania ruchu internetowego?

Kroki, aby przechwytywać ruch internetowy za pomocą debugera HTTP?

Skąd mogę pobrać debuger HTTP do przechwytywania ruchu internetowego?

 

Debuger HTTP można pobrać ze strony .https://www.httpdebugger.com/

Debuger HTTP rozpoczyna przechwytywanie po uruchomieniu programu.Jeśli nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące kroki

  1. Wybierz kartę Narzędzia główne , a następnie kliknij przycisk Start.
  2. Powtórz problem.
  3. Aby zapisać przechwytywanie, wybierz pozycję Plik , a następnie wybierz pozycję Zapisz sesję.

Plik dziennika jest zapisywany w formacie XML i zwykle jest przechowywany w folderze Dokumenty . Spakuj plik XML i wyślij go pocztą e-mail do Cloud Collaboration TAC Engineer.

Czy ten artykuł był pomocny?