Jak używać debugera HTTP do przechwytywania ruchu internetowego?

Jak używać debugera HTTP do przechwytywania ruchu internetowego?

Kroki do przechwytywania ruchu internetowego za pomocą debugera HTTP?

Gdzie mogę pobrać debuger HTTP, aby przechwytywać ruch internetowy?

 

HTTP Debugger można pobrać ze strony https://www.httpdebugger.com/.

Debuger HTTP rozpoczyna przechwytywanie po uruchomieniu programu. Jeśli nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące kroki

  1. Wybierz kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Start.
  2. Powtórz problem.
  3. Aby zapisać przechwytywanie, wybierz plik, a następnie wybierz Zapiszsesję.

Plik dziennika jest zapisywany w formacie XML i zwykle przechowywany w folderze Dokumenty. Skompresuj plik XML i wyślij go e-mailem do Cloud Collaboration TAC Engineer.

Czy ten artykuł był pomocny?