Ryc. 1. Ekrany logowania do Webex dla instytucji rządowych

Administrator może zapewnić niestandardową instalację aplikacji Webex wstępnie skonfigurowanej dla Webex dla instytucji rządowych.

1

Uruchom aplikację Webex.

Na ekranie logowania wyświetlane jest logo FedRamp i wstępnie wybrany Webex dla instytucji rządowych.
2

Kliknij opcję Zaloguj się i podaj swoje dane logowania.

Możesz przełączyć się z komercyjnej aplikacji Webex na Webex dla instytucji rządowych w aplikacji Webex.

1

Uruchom aplikację Webex.

Ekran logowania wyświetla logo Webex i wybraną opcję Webex.
2

Kliknij strzałkę w dół obok Webex i wybierz z listy Webex dla instytucji rządowych.

Aplikacja Webex zostanie ponownie uruchomiona, aby przejść do strony logowania FedRAMP.

3

Wprowadź swój adres e-mail i zaznacz Zgadzam się na warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij Dalej, aby się zalogować.

Przy pierwszym logowaniu musisz ustawić hasło.