Slika 1. Webex za državne ekrane za prijavu

Administrator može da obezbedi prilagođenu instalaciju aplikacije Webex koja je unapred konfigurisana za Webex za državu.

1

Pokrenite aplikaciju Webex.

Ekran za prijavljivanje prikazuje unapred izabrani logo FedRamp i Webex for Government.
2

Kliknite na Prijavite se i pošaljite svoje akreditive.

U okviru aplikacije Webex možete da se prebacite sa komercijalne aplikacije Webex na aplikaciju Webex za državu.

1

Pokrenite aplikaciju Webex.

Ekran za prijavljivanje prikazuje izabrani Webex logo i Webex.
2

Kliknite na strelicu nadole pored Webex-a i izaberite Webex za vladu sa liste.

Webex aplikacija se ponovo pokreće da bi vas odvela na stranicu za prijavu FedRAMP-a.

3

Unesite svoju imejl adresu i proverite da li prihvatam uslove i odredbe, a zatim kliknite na Sledeće da biste se prijavili.

Kada se prvi put prijavite, morate da podesite lozinku.