Przed rozpoczęciem

Rozpocznij wideo.
1

Podczas rozmowy lub spotkania przesuń kursor myszy nad widok własny wideo, a następnie kliknij opcję Więcej opcji. > Ustawienia wideo.

2

Usuń zaznaczenie lustrzanego odbicia mojego widoku wideo. Wyświetl podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda Twój obraz wideo.

3

Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli nie jesteś w trakcie połączenia lub spotkania, otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, kliknij opcję Wideo i usuń zaznaczenie opcji Odzwierciedlaj mój widok wideo.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij wideo.
1

Podczas rozmowy lub spotkania przesuń kursor myszy nad widok własny wideo, a następnie kliknij opcję Więcej opcji. > Ustawienia wideo.

2

Usuń zaznaczenie lustrzanego odbicia mojego widoku wideo. Wyświetl podgląd, aby zobaczyć, jak wygląda Twój obraz wideo.

3

Kliknij przycisk OK.

Jeśli nie jesteś w trakcie połączenia lub spotkania, otwórz ustawienia ze swojego zdjęcia profilowego, kliknij opcję Wideo i usuń zaznaczenie opcji Odzwierciedlaj mój widok wideo.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij wideo.

Gdy jesteś w trakcie połączenia lub spotkania, dotknijw wideo z widokiem własnym, a następnie dotknij opcji Don't Mirror My Video View (Nie odzwierciedlaj mojego widoku wideo).

Lub w oknie podglądu dołączania do spotkania dotknijw wideo z widokiem własnym.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij wideo.

Gdy jesteś w trakcie połączenia lub spotkania, dotknij wideo z widokiem własnym, a następnie dotknij opcji Nie odzwierciedlaj mojego wideo.

Lub w oknie podglądu dołączania do spotkania dotknijw wideo z widokiem własnym.