Możesz zobaczyć, co zmieniło się w Twojej witrynie, eksportując raport w formacie CSV.

Dziennik kontroli zawiera szczegółowe informacje o administratorze, co zostało zmienione i kiedy nastąpiła zmiana.

Rysunek 1. Dziennik kontroli

Dane wyjściowe raportu różnią się w zależności od konfiguracji witryny. Aby zobaczyć, które ustawienia są zwykle uwzględniane, zobacz Dziennik audytu Webex.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Raporty, a następnie wybierz Raporty klasyczne.

2

w Wspólne raporty sekcja, wybierz Dziennik kontroli.

3

Wybierz Konfiguracja witryny patka.

4

Użyj Z i Do menu, aby wybrać zakres dat, a następnie kliknij Eksportuj raport.

5

Wybierz, czy chcesz otworzyć, czy zapisać plik, a następnie kliknij dobrze.