Wyświetlanie udostępnionych plików z przestrzeni.

Przed rozpoczęciem

Administrator firmy Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

1

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

Jeśli masz uprawnienia do edycji, możesz edytować plik bezpośrednio z usługi OneDrive lub SharePoint Online. Inne osoby mogą współedytować plik, a Ty możesz zobaczyć ich aktualizacje. Gdy masz dostęp tylko do odczytu, możesz wyświetlić udostępniony plik.

Przed rozpoczęciem

Administrator firmy Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

1

Aby wyświetlić plik, dotknij podglądu pliku w przestrzeni.

Przed rozpoczęciem

Administrator firmy Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

1

Kliknij plik w spacji.

Gdy masz uprawnienia do edycji, plik zostanie otwarty do edycji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w nowym oknie przeglądarki, a gdy masz uprawnienie tylko do odczytu, możesz wyświetlić plik w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w nowym oknie przeglądarki.