Viewing shared files from a space.

Przed rozpoczęciem

Administrator Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

Kliknij plik w miejscu, aby go otworzyć.

Jeśli masz uprawnienia do edycji, możesz edytować plik bezpośrednio z usługi OneDrive lub SharePoint Online. Inne osoby mogą współedytować plik, a Ty możesz wyświetlać ich aktualizacje. Jeśli masz dostęp tylko do odczytu, możesz wyświetlić udostępniony plik.

Przed rozpoczęciem

Administrator Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

Aby wyświetlić plik, dotknij podglądu pliku w obszarze.

Przed rozpoczęciem

Administrator Microsoft musi skonfigurować tę opcję, aby można było wyświetlać udostępnione pliki.

Kliknijw pliku w obszarze.

Jeśli masz uprawnienia do edycji, plik zostanie otwarty do edycji w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w nowym oknie przeglądarki, a jeśli masz uprawnienia tylko do odczytu, możesz wyświetlić plik w usłudze OneDrive lub SharePoint Online w nowym oknie przeglądarki.