Viewing shared files from a space.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

Кликнете върху файла в пространството, за да го отворите.

Когато имате разрешение за редактиране, можете да редактирате файла директно от OneDrive или SharePoint Online. Други хора могат съвместно да редактират файла и вие можете да видите техните актуализации. Когато имате достъп само за четене, можете да видите споделения файл.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

За да видите файл, докоснете визуализацията на файла в пространството.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

Щракнете върхуна файла в пространството.

Когато имате разрешение за редактиране, файлът се отваря за редактиране в OneDrive или SharePoint Online в нов прозорец на браузъра и когато имате разрешение само за четене, можете да видите файла в OneDrive или SharePoint Online в нов прозорец на браузъра.