Разглеждане на споделени файлове от пространство.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

1

Кликнете върху файла в пространството, за да го отворите.

Когато имате разрешение за редактиране, можете да редактирате файла директно от OneDrive или SharePoint Online. Други хора могат да редактират съвместно файла и можете да видите актуализациите им. Когато имате достъп само за четене, можете да прегледате споделения файл.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

1

За да прегледате файл, докоснете визуализацията на файла в пространството.

Преди да започнете

Вашият администратор на Microsoft трябва да конфигурира тази опция, преди да можете да преглеждате споделени файлове.

1

Кликнете върху файла в пространството.

Когато имате разрешение за редактиране, файлът се отваря за редактиране в OneDrive или SharePoint Online в нов прозорец на браузъра и когато имате разрешение само за четене, можете да прегледате файла в OneDrive или SharePoint Online в нов прозорец на браузъра.