content optimization settings

Optymalizacja treści

Wybierz najbardziej odpowiednie ustawienie optymalizacji treści dla spotkania lub webinarium.

Optymalizuj automatycznie — jest to ustawienie domyślne podczas udostępniania zawartości. Wybiera najlepszą optymalizację dla typu treści.

Optymalizuj pod kątem tekstu i obrazów — Popraw jakość dokumentów, takich jak pliki PDF i pliki programu Word.

Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo — Popraw jakość udostępnianej zawartości ruchu i wideo. Obejmuje to możliwość udostępniania dźwięku z komputera, aby uczestnicy mogli słyszeć dźwięk zawartości. Zobacz Udostępnianie treści ruchomych i wideo w Webex Meetings i Webex Webinars .

Optymalizuj pod kątem 3D — Popraw jakość treści 3D, takich jak CAD i obrazowanie medyczne w programie Meetings. Ta opcja jest dostępna tylko na żądanie. Zobacz Optymalizuj zawartość 3D na spotkaniach .