W urządzeniu musi być użytkownik lokalny, aby:

 • Należy rozszerzyć elementy sterujące interfejsu użytkownika w trybie otoczenia

 • Rozszerzenie interfejsu użytkownika umożliwia włączenie źródeł wideo połączonych przy użyciu zewnętrznego przełącznika wideo Cisco TelePresence.

 • Udziel dostępu użytkownikom interfejsu internetowego urządzenia lub API bez zalogowania się za pomocą centrum sterowania.

Użytkowników lokalnych można zarządzać ze strony użytkownicy lokalni w interfejsie www urządzenia. Tutaj są wymienieni wszyscy użytkownicy lokalni. Użytkownik może sprawdzić, które role użytkowników są przypisane do użytkownika.

Tylko użytkownik admin ma uprawnienia do tworzenia i usuwania użytkowników.

Omówienie ról użytkowników

Użytkownicy z rolą administratora mogą:

 • Ma nieograniczony dostęp do lokalnego interfejsu WWW urządzenia.

 • Dostęp do API za pośrednictwem protokołu SSH, połączeń szeregowych lub HTTPs.

 • Tworzyć użytkowników z rolami integratora i RoomControl i zarządzać nimi

Użytkownicy mający rolę integratora mogą:

 • Uzyskać dostęp do lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Integrator ma taki sam dostęp jak użytkownik z rolą Administrator , z wyjątkiem tworzenia nowych użytkowników.

 • Dostęp do API za pośrednictwem protokołu SSH, połączeń szeregowych lub HTTPs.

Użytkownicy z rolą RoomControl mogą:

 • Uzyskać dostęp do edytora sterowania w pokoju i odpowiednich narzędzi programistycznych interfejsu sieci Web, aby utworzyć numery wewnętrzne interfejsu dotykowego (mechanizmy sterowania wewnątrzem).

 • Przejdź do poleceń API wymaganych do tworzenia numerów interfejsu dotykowego.

Użytkownik z rolą użytkownika może:

 • Nawiązywać połączenia i przeszukiwać listy osób.

 • Zmodyfikować kilka ustawień, na przykład dostosować głośność dzwonka i ustawić w nim format godziny i daty

Tworzenie użytkownika lokalnego

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję Portal www.

3

Przejdź do okna bezpieczeństwo > użytkowników lokalnych w interfejsie sieciowym urządzenia

4

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w odpowiednich polach wejściowych i wybierz rolę użytkownika dla użytkownika. Kliknij opcję Utwórz użytkownika

Nowy użytkownik zostanie wyświetlony na liście użytkowników na stronie użytkownicy lokalni

Usuwanie użytkownika lokalnego

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście.

2

Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję Portal www.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano Administratora, dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując w http(s)://<IP punktu końcowego lub nazwa hosta>.

3

Przejdź do okna bezpieczeństwo > lokalni użytkowników w interfejsie www urządzenia.

4

Kliknij opcję Usuń użytkownika i potwierdź wybór.