Możesz przenosić spacje poza zespół, ale tylko wtedy, gdy:


Jeśli obszar zespołu jest moderowany, tylko moderatorzy przestrzeni zespołu mogą usunąć miejsce z zespołu.

W obszarze kliknij pozycję Informacje oobszarze, wybierz pozycję Usuń miejsce zzespołu, a następnie kliknij przycisk Tak.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednej drużyny do drugiej, możesz teraz dodać przestrzeń do innejdrużyny.

W obszarze kliknij pozycję Informacje oobszarze, wybierz pozycję Usuń spację zzespołu, a następnie kliknij przycisk Tak .


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednej drużyny do drugiej, możesz teraz dodać przestrzeń do innejdrużyny.

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Informacje . Naciśnij pozycję Usuń spację z zespołu, a następnie naciśnij pozycję Usuń.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednej drużyny do drugiej, możesz teraz dodać przestrzeń do innejdrużyny.

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz Informacje . Naciśnij pozycję Usuń miejsce z zespołu, a następnie naciśnij pozycję USUŃ.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednej drużyny do drugiej, możesz teraz dodać przestrzeń do innejdrużyny.

W obszarze przejdź do Ustawienia widoku obszaru > Usuń miejsce z zespołu.