Możesz przenieść odstępy z zespołu, ale tylko wtedy, gdy:


Jeśli przestrzeń zespołu jest moderowana, tylko moderatorzy przestrzeni zespołu mogą usunąć miejsce z zespołu.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o spacji, wybierz pozycję Usuń miejsce z zespołu , a następnie kliknij przycisk Tak.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednego zespołu do drugiego, możesz teraz dodać miejsce do innegozespołu.

W obszarze kliknij pozycję Informacje o spacji, wybierz pozycję Usuń miejsce z zespołu , a następnie kliknij przycisk Tak.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednego zespołu do drugiego, możesz teraz dodać miejsce do innegozespołu.

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz pozycję Informacje . Naciśnij pozycję Usuń miejsce z zespołu , a następnie naciśnij pozycję Usuń.


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednego zespołu do drugiego, możesz teraz dodać miejsce do innegozespołu.

W obszarze przejdź do menu aktywności i wybierz pozycję Informacje . Naciśnij pozycję Usuń miejsce zzespołu, a następnie naciśnij pozycję USUŃ .


 

Jeśli próbujesz przenieść przestrzeń z jednego zespołu do drugiego, możesz teraz dodać miejsce do innegozespołu.

W obszarze przejdź do pozycji Wyświetl ustawienia miejsca > Usuń miejsce z zespołu.