Priestory z tímu môžete presunúť, ale iba ak:


 

Ak je tímový priestor moderovaný, môžu ho z tímu odstrániť iba moderátori tímového priestoru.

V priestore kliknite Informácie o vesmíre, vyberte Odstráňte priestor z tímua potom kliknite Áno.


 

Ak sa snažíte presunúť priestor z jedného tímu do druhého, teraz môžete pridať priestor inému tímu.

V priestore kliknite Informácie o vesmíre, vyberte Odstráňte priestor z tímua potom kliknite Áno.


 

Ak sa snažíte presunúť priestor z jedného tímu do druhého, teraz môžete pridať priestor inému tímu.

V priestore prejdite do ponuky činnostía vyberte Info . Klepnite Odstráňte priestor z tímua potom klepnite na Odstrániť.


 

Ak sa snažíte presunúť priestor z jedného tímu do druhého, teraz môžete pridať priestor inému tímu.

V priestore prejdite do ponuky činnostía vyberte Info . Klepnite Odstrániť priestor z tímua potom klepnite na ODSTRÁNIŤ.


 

Ak sa snažíte presunúť priestor z jedného tímu do druhého, teraz môžete pridať priestor inému tímu.

V priestore prejdite na Zobraziť nastavenia priestoru > Odstráňte priestor z tímu.