אפשר להעביר רווחים מתוך צוות, אבל רק אם:


אם מרחב הצוות מנוהל, רק מנחי מרחב הצוות יכולים להסיר את המרחב מהצוות.

במרחב, לוחצים על מידע על רווח , בוחרים באפשרות הסרת רווח מהצוות ולוחצים על כן.


 

אם אתם מנסים להעביר את הנכס מקבוצה אחת לאחרת, עכשיו אפשר להוסיף את הנכס לקבוצה אחרת.

במרחב, לוחצים על מידע על רווח , בוחרים באפשרות הסרת המרחב מהצוות ולוחצים על כן.


 

אם אתם מנסים להעביר את הנכס מקבוצה אחת לאחרת, עכשיו אפשר להוסיף את הנכס לקבוצה אחרת.

בנכס, נכנסים לתפריט הפעילות ובוחרים באפשרות מידע. מקישים על הסרת הנכס מהצוות ואז על הסרה.


 

אם אתם מנסים להעביר את הנכס מקבוצה אחת לאחרת, עכשיו אפשר להוסיף את הנכס לקבוצה אחרת.

בנכס, נכנסים לתפריט הפעילות ובוחרים באפשרות מידע. מקישים על הסרת רווח מהצוות ואז על הסרה.


 

אם אתם מנסים להעביר את הנכס מקבוצה אחת לאחרת, עכשיו אפשר להוסיף את הנכס לקבוצה אחרת.

בנכס, נכנסים לקטע הצגת הגדרות המרחב > הסרת המרחב מהצוות.